ReadyPlanet.com
dot dot
ชื่อร้านค้านั้นสำคัญอย่างไร

 การตั้งชื่อร้านขายยา

การตั้งชื่อร้านขายยา

ตามหลักของพลังเลข  อาจมีผลต่อความสำเร็จ

ชื่ออักษรภาษาอังกฤษ

ชื่ออักษรภาษาไทย

พลังเลข

AJS

ก ด ถ ท ภ า ฤ ฤา /สระอำ/ สระอุ/ไม้เอก

1

BKT

ข ช ง บ ป เ เเ ไม้โท/ สระอู

2

CLU

ฆ ต ฑ ฒ +

3

DMV

ค ธ ญ ร  ะ โ  ษ สระอิ ไม้หันอากาศ

4

ENW

ฉ ฌ ณ น ม ห ฏ ฮ ฬ สระอือ

5

FOX

จ ล ว อ ใ

6

GPY

ซ ส ศ สระอี สระอือ ไม้จัดตะวา๗

7

HQZ

ผ ฟ พ ฝ ย ๘

8

IR

ฎ ฐ ไ การัน

9

ผลรวมชื่อที่ดีมีอะไรบ้าง

 

ผลรวมได้เลข

 

ทำนายว่า

 5

ดี

เป็นเลขที่ค้าขายดี

9

ดี

หากไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะค้าขายดี

11

ใช้ได้

มีพลังและเติบโตเร็ว แต่มีจุดหักเห

14

ดีมาก

ประสบความสำเร็จ

15

ดีมาก

ประสบความสำเร็จ

19

ดี

ไหว้เจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเจริญ

24

ดีมาก

ประสบความสำเร็จ

29

ดี

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะรุ่งเรื่อง

41

ดีมาก

ประสบความสำเร็จ

45

ดีมาก

ประสบความสำเร็จไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

54

ดีมาก

ประสบความสำเร็จ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

59

ดีมาก

ประสบความสำเร็จ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

95

ดีมาก

ประสบความสำเร็จ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

69

ดีมาก

ประสบความสำเร็จ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

96

ดีมาก

ประสบความสำเร็จ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

104

ดี

ประสบความสำเร็จ

105

ดี

ประสบความสำเร็จ

100

พอใช้

สำเร็จได้

ตัวอย่างการรวมชื่อร้านขายยา

อมรโชคเภสัช

6+5+4+4+2+4+2+1+7+4+2= 41

ประสบความสำเร็จ

 

 
Column2

กำหนดวันมีโชค ซื้อหวยถูก
ใช้รถเลือกสีที่เฮงๆ
รับสมัครเภสัชกรCopyright © 2010 All Rights Reserved.