ReadyPlanet.com
dot dot
โปรแกรมร้านขายยา

PROGRAM MEDICINE Pos


- Report ขย7,ขย10
- รองรับ Windows 7,8,xp
- เพิ่มความเร็วในการทำงาน
- เพิ่มการค้นหาโดยชื่อสามัญ
- รายงานการขาย สามารถเลือกเวลาแสดงได้
- ระบบการเบิกสินค้า
- การทำงานที่เร็วขึ้นมากกว่าเดิม
- การรับสินค้าเข้า ที่มีส่วนลด 2 ชั้น
- ปรับรายการลูกหนี้ และเจ้าหนี้
- เพิ่มกระดาษในโปรแกรม F-Barcode
ฯลฯ

สำหรับผู้สนใจ
ระบบ Pos
1. สามารถใช้งานคู่กับเครื่อง ยิง Barcode ทุกยี่ห้อ และลิ้นชักเก็บเงิน
2. ค้นหาได้หลายรูปแบบ รหัส, Barcode, ชื่อบางส่วนของชื่อ, ค้นหาตามกลุ่มสินค้า
3. บอกข้อมูลโรคประจำตัวการแพ้ยา ประวัติการชื้อยา ประวัติการรักษา ของสมาชิก บนหน้าจอการขาย
4. ดูประวัติการซื้อยาของสมาชิก บนหน้าจอการขาย และสามารถเก็บประวัติการรักษา
5. กำหนดส่วนลดได้ทั้งแยกชิ้น และรวมรายการ ลดเป็นเปอร์เซ็น และ จำนวนเงิน
6. แสดงราคาทุนในหน้าจอการขาย
7. แสดงจำนวนคงเหลือของสินค้าในหน้าจอการขาย
8. แสดงสถานที่เก็บของสินค้าบนหน้าจอการขาย
9. กำหนดราคาขายได้ 5 ราคาพร้อมแสดงทุกราคาในหน้าจอการขาย
10. กำหนดหน่วยขายได้สูงสุด 99 หน่วยเช่น สินค้า 1 ชนิดสามารถกำหนดขายเป็นแผง เป็นกล่อง ซึ่งสามารถระบุ Barcode ที่แตกต่างกัน
11. สามารถกำหนดสินค้าเป็นชุดได้โดยนำสินค้าหลายชนิดมารวมเป็นหนึ่งรหัสในกรณีทางร้านขายเป็นชุดเช่นชุดถวายพระ หรือยาชุด
12. รายงานจำนวนเงินและจำนวนเงินทอน ทางหน้าจอ
13. สามารถ ขายหน้าจอได้ 2 หน้าจอการขายในกรณีพักลูกค้าคนแรกไปขายคนที่ 2 (สลับหน้าจอ)
14. รายงานสรุปการขาย ประจำวัน /อาทิตย์/ เดือน และตามระบุช่วงวัน
15. ระบบการคืนสินค้าของลูกค้า
16. กำหนด User ได้และรวมถึงกำหนดสิทธิ์การจัดการข้อมูลของพนักงานแต่ละคน เช่น นาย A เป็นแค่พนักงานขาย ไม่มีสิทธิ์ลดราคา หรือ ดูกำไร หรือ ดูราคาทุนเป็นต้น
17. สามารถดูข้อมูลสินค้าได้ในหน้าจอการขาย
18. ยิง Barcode ได้ทั้งต่อเนื่องและใส่จำนวนสินค้า (Barcode ต่อเนื่องคือการขายด้วยความเร็วเหมือนในห้าง)
19. อำนวยความสะดวกด้วยเครื่องคิดเลขบนหน้าจอการขาย
20. ภาษีสินค้าเข้า-ออก ภาษีขาย
21. รับได้ทั้งเงินสดและ บัตรเครดิต ขายเครดิต พร้อมรายงานแยก และรวม
22. ต่อเชื่อม ลิ้นชักคิดเงิน ลิ้นชักจะเปิดเมื่อบันทึกรายการขาย
23. ตั้งราคาขายให้กับสมาชิกแต่ละคนได้ 5 ระดับราคา
24. ตั้งราคาขายให้เปลี่ยนไปตาม Lot ได้เมื่อถึง Lot ที่กำหนด ราคาขายก็จะเปลี่ยนเองอัตโนมัติ ใช้เมื่อ Lot ใหม่เราต้องการขึ้นราคาขาย
25. พิมพ์ฉลากยา ใด้ทั้งกระดาษต่อเนื่อง และ สติ๊กเกอร์ธรรมดาทั่วไป
26. พิมพ์แท่งสติ๊กเกอร์ Barcode
27. ระบบการเตือนเมื่อสินค้าหมด Stock บนหน้าจอการขาย สามารถตั้งให้เตือนหรือไม่เตือนก็ได้
28. แสดง บันทึกชื่อยาสามัญ สรรพคุณของตัวยา พร้อมการค้นหา ชื่อตัวยา ระบบจะบอกชื่อการค้า เช่น ตัวยาที่ค้นหาคือ Para ระบบจะบอกว่า
Para มีชื่อการค้าอะไรบ้าง เช่น Paracap หรือ Para องศ์การ เป็นต้น
29. บันทึก ข้อมูลการใช้ยา การกิน ขนาดรับประทาน และ การใช้อื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการ พิมพ์ฉลากยา
30. รายงานสินค้าขายดี จัดกลุ่ม ตามรายการขาย จำนวนเงิน และจำนวนชิ้น
31. สามารถกำหนดสินค้าด่วน คือผู้ใช้สามารถตั้งว่าสินค้าใดขายบ่อย สินค้าเหล่านั้นจะแสดงทันที่ที่ต้องการขายโดยไม่ต้องค้นหา
32. สรุปผลการขายประจำวัน จำนวนลูกค้า จำนวนเงินรวม กำไร จำนวนรายการ เวลาเปิดร้าน เวลาปิดร้าน
33. พิมพ์บัตรสมาชิก
34. ระบบขายให้กับสมาชิก สามารถระบุจำนวนวันชำระหนี้ให้กับสมาชิกแต่ละคน ใช้สำหรับร้านขายส่ง พร้อมรายงานการชำระหนี้
35. เก็บข้อมูล Due แยกสินค้า และ แยกผู้จำหน่าย

ระบบ Stock
1. บันทึก/แสดง ใบสั่งซื้อสินค้า สินค้าแถม ส่วนลด ฝากขาย
2. บันทึก/แสดง สินค้าเข้า
3. บันทึก แถม ส่วนลด เงินสด เครดิต และวันผลิต วันหมดอายุ กำหนดวันจ่ายเครดิต
4. บันทึก Lot No. ของยาและสามารถค้นหา
5. บันทึก/แสดง การส่งคืนสินค้า
6. ระบบสามารถตรวจเช็คการซื้อสินค้า การรับสินค้า ยอดค่าใช้จ่ายในการชื้อ
7. ยกเลิกรายการขายเพื่อคืน Stock
8. ตัด Stock และประมวลผลหากำไรสรุปผลกำไรแต่ละวัน / เดือน แบบที่ 1 ในระบบเข้าก่อนออกก่อน
9. บันทึกใบวางบิล รายงานใบวางบิล
10. บันทึกการจ่ายเครดิต
11. รายงานการจ่ายเครดิต
12. รายงานการคืนสินค้า
13. รายงานสินค้าเข้า แยกรหัส
14. รายงานจำนวนสนค้าคงเหลือใน Stock กรณีเช็ค Stock สิ้นปี
15. รายงานสินค้าใน Stock น้อยกว่าหรือเท้ากับ ค่าต่ำสุดและเครื่องคำนวนให้ว่าจะต้องซื้อสินค้าเพิ่มเป็นจำนวนเท่าไร
16. รายงานสินค้าหมดอายุ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
17. รายงานสรุปกำไรแต่ละเดือน / วัน /ปี หรือ ตามระบุ
18. รายงานสินค้าประมวลผลไม่ผ่าน ในกรณีขายผิดรหัส ขายผิด สินค้าไม่มีใน Stock แต่ทำการขายไป
19. รายงานสินค้าเข้าแต่ละเดือน / วัน / ปี หรือ ตามระบุ

รายงาน
1. รายงาน สรุปการขายประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี หรือตามระบุ
2. รายงานการรับสันค้าเข้าร้าน(ใบรับสินค้า)ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี หรือตามระบุ
3. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี หรือตามระบุ
4. รายงานภาษีซื้อ ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี หรือตามระบุ
5. รายการการเข้าใช้งาน ของ User
6. รายงานการจ่ายเงินด้วย บัตรเครดิต ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี หรือตามระบุ
7. รายงานการคืนสินค้าของลูกค้า
8. รายงานการคืนสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย
9. รายงาน สินค้าในร้านทั้งหมด แสดง ราคาทุน ราคาขาย
10. รายงานจำนวนสินค้าทั้งหมดใน Stock ปัจจุบัน เพื่อนำไปตรวจนับ Stock
11. รายงานสินค้าหมดอายุ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี หรือตามระบุ
12. รายงานสินค้า ต่ำสุดสูงสุดใน Stock
13. รายงานสินค้าประมวลผลไม่ผ่าน ในกรณีขายผิดรหัส ขายผิด สินค้าไม่มีใน Stock แต่ทำการขายไป
14. รายงานสรุปกำไรแต่ละเดือน / วัน/สัปดาห์ /ปี หรือตามระบุ
15. รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน+กำไร
16. รายงานสรุปยอดขายประจำปี+กำไร
17. สลิป ให้ลูกค้า
18. รายงานการขายของพนักงานขายแต่ละคน
19. รายงานการขายแยกรหัส
20. รายงานการรับสินค้าเข้าแยกรหัส
21. รายงานใบวางบิล
22. รายงานการรับสินค้าเข้าแยกตามผู้แทนจำหน่าย
23. รายงานกำหนดจ่ายเครดิตของสมาชิก
ฯลฯ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.