ReadyPlanet.com
dot dot
ที่ปรีกษา 15

 

 consultant ที่ปรึกษา การเปิดร้านขายยาแผนปัจจุบันหน้าที่ของ consultant

  • แนำนำการออกแบบการใช้พื้นที่ ใน้เป็นไปตามกฏหมายกำหนด
  • แนะนำการตกแต่งในตรงกับมาตรฐานร้านขายยาคุณภาพ และตามกฏหมานกำหนด
  • แนะนำการสั่งซื้อยาเพื่อนำมาในการจำหน่าย
  • แนะนำการเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในร้านขายยาตามกฏหมาย
  • แนะนำการเตรียมเอกสารเพื่อการขออนุญาตขายยา
  • แนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติการ แนะนำเรื่องของผู้ช่วยเภสัชกร
  • แนะนำขั้นตอนการขออนุญาตตามกฏหมาย
  • แนะนำการบริหารร้านขายยา
  • แนะนำการใช้โปรแกรมขายยา 
  • ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินธุรกิจฟรี ยกเว้นมีค่าใช้จ่าย เช่นการเดินทาง การทำธุรกรรมต่างๆ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.